Aktuell spielen 2,144 Spieler auf 3,312 ATLAS Welten.

Unsere Empfehlung: Premium Server

Plattform CH 207.981 Ocean | PVE 34 1 3/33 (Ø3)

Atlas 5x5 Feierabendserver PVE (25-Grids) | Powerstones & Kraken

Normale Server (privat/offiziell)

Plattform DE 100.6 Ocean | PVE 30 0 0/50 (Ø2)

[GER-DE-[SF.L]-PvE]-Cluster 3x4

Plattform DE 206.1 Ocean | PVE 20 0 0/50 (Ø1)

[DE][PvP]A2_FREEPORT|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 5 0 0/10 (Ø1)

Nimmerland

Plattform DE 207.93 --- | PVE 5 0 0/0 (Ø1)

[GER] Mahlstrom PvP XP 1,5 H5 T5

Plattform DE 296.106 --- | PVE 0 0 0/0 (Ø1)

Plattform DE 296.106 Ocean | PVE 0 0 0/20 (Ø1)

Plattform DE 296.106 --- | PVE 0 0 0/0 (Ø1)

Plattform DE 296.106 Ocean | PVE 0 0 0/20 (Ø1)

Plattform DE 296.106 --- | PVE 0 0 0/0 (Ø1)

Plattform DE 296.106 --- | PVE 0 0 0/0 (Ø1)

Plattform DE TheCenter | PVE 0 0 1/10 (Ø1)

ATLAS [DE/EU] BountyBay

Plattform DE 24.4 --- | PVE 0 0 0/0 (Ø1)

[GER][PVE] Die Schatzjaeger

Plattform DE 24.4 --- | PVE 0 0 0/0 (Ø1)

Nibzworld PVP Freeport (16 Grids) Wiped 22.01

Plattform DE 21.43 --- | PVE 0 0 0/0 (Ø1)

Piraten & Bukaniere (www.bukanier.org)

Plattform CH 21.43 --- | PVE 0 0 0/0 (Ø1)

Piraten & Bukaniere (www.bukanier.org)

Plattform DE 21.0 --- | PVE 0 0 0/0 (Ø1)

ServerPiraten | DE/EU | PvPvE| 3x4 | Hx3 XPx2 Tx3 | Lvl 100

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 0/150 (Ø1)

Atlas_G15 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 2/150 (Ø1)

Atlas_A13 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 3/150 (Ø1)

Lawless Region - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 0/150 (Ø1)

Lawless Region - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 6/150 (Ø1)

Golden Age Ruins - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 6/150 (Ø1)

Atlas_C7 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 2/150 (Ø1)

Atlas_K15 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 0/150 (Ø1)

Atlas_L1 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 2/150 (Ø1)

Atlas_N14 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 6/150 (Ø1)

Atlas_H10 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 4/150 (Ø1)

Atlas_F10 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 0/150 (Ø1)

Atlas_G4 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 5/150 (Ø1)

Lawless Region - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 1/150 (Ø1)

Atlas_H1 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 5/150 (Ø1)

Lawless Region - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 3/150 (Ø1)

Atlas_K7 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 8/150 (Ø1)

Atlas_D10 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 4/150 (Ø1)

Lawless Region - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 1/150 (Ø1)

Atlas_E7 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 4/150 (Ø1)

Atlas_M13 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 3/150 (Ø1)

Atlas_M13 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 2/150 (Ø1)

West Equatorial Freeport - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 6/150 (Ø1)

Atlas_B7 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 2/150 (Ø1)

West Low Desert Freeport - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 1/150 (Ø1)

Lawless Region - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 1/150 (Ø1)

Lawless Region - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 6/150 (Ø1)

Atlas_C10 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 0/150 (Ø1)

Atlas_I1 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 8/150 (Ø1)

Lawless Region - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 4/150 (Ø1)

Lawless Region - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 3/150 (Ø1)

Golden Age Ruins - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 1/150 (Ø1)

Atlas_O3 - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 1/150 (Ø1)

West Low Desert Freeport - (v207.981)

Plattform DE 207.981 Ocean | PVE 0 0 5/150 (Ø1)

Lawless Region - (v207.981)