Aktuell spielen 1,265 Spieler auf 3,303 ATLAS Welten.

Unsere Empfehlung: Premium Server

Plattform DE 211.0 Ocean | PVP 24 2 0/60 (Ø3)

Genesis "2 Nations" 5x5 - D4 Yang Dynasty Roleplay

Plattform DE 211.0 Ocean | PVP 37 17 0/60 (Ø3)

Genesis "2 Nations" 5x5 - B2 Westguard Kingdom Roleplay

Normale Server (privat/offiziell)

Plattform DE 297.64 --- | PVP 30 0 0/0

5 fach Farm und XP Werte

Plattform DE 211.0 Ocean | PVP 30 0 3/45 (Ø2)

[Ger|PvEvP] 5x4 NMG | 3xH 3xXP 7xT C3

Plattform DE 211.0 The Exiled Lands | PVP 30 0 0/10 (Ø1)

Bagaluten-Atlas 3*3 270 Slot PVPvE Server

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 2 0/150 (Ø2)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 30 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 209.36 --- | PVP 30 26 0/0 (Ø1)

Goldtooth PVPVE | DE/EU | 4x4 | 16 Grids | Quest

Plattform DE 206.1 --- | PVP 30 0 0/0 (Ø1)

[DE][PvP]_C1_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 Ocean | PVP 30 0 0/50 (Ø1)

[DE][PvP]_C1_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 Ocean | PVP 30 0 0/50 (Ø1)

[DE][PvP]_C3_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 Ocean | PVP 30 0 0/50 (Ø2)

[DE][PvP]_D1_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 Ocean | PVP 30 0 0/50 (Ø1)

[DE][PvP]_D2_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 Ocean | PVP 30 0 0/50 (Ø1)

[DE][PvP]_D3_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 --- | PVP 30 0 0/0 (Ø1)

[DE][PvP]_A1_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 --- | PVP 30 0 0/0 (Ø1)

[DE][PvP]_A3_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 Ocean | PVP 30 0 0/50 (Ø1)

[DE][PvP]_A4_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 Ocean | PVP 30 0 0/50 (Ø1)

[DE][PvP]_B1_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 Ocean | PVP 30 0 0/50 (Ø1)

[DE][PvP]_B2_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 --- | PVP 30 0 0/0 (Ø1)

[DE][PvP]_B3_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 --- | PVP 30 0 0/0 (Ø1)

[DE][PvP]_B4_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 Ocean | PVP 30 0 0/50 (Ø1)

[DE][PvP]_A1_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 206.1 Ocean | PVP 30 0 0/50 (Ø1)

[DE][PvP]_D4_|Allx3+Bioms|Mods|Kraken|Quest]_Join_us_Now!

Plattform DE 210.13 Ocean | PVP 20 0 0/150 (Ø1)

[EU/DE]WildPirates-5x5-all-X10 Mods+Quest 2400Slots

Plattform DE 210.13 The Old West | PVP 20 1 0/20 (Ø1)

3x3 Pirates over Atlas (Krake+Mods)

Plattform DE 211.0 Ocean | PVP 5 0 0/12 (Ø1)

B2 Gaming Germany 3x3 mit Powestones

Plattform DE 297.64 The Exiled Lands | PVP 0 0 0/10 (Ø1)

Plattform DE 297.64 --- | PVP 0 0 0/0 (Ø1)

Plattform DE 297.64 --- | PVP 0 0 0/0 (Ø1)

Plattform DE 297.64 Ragnarok | PVP 0 0 0/10 (Ø1)

Plattform DE 297.64 Ocean | PVP 0 0 0/10 (Ø1)

Plattform DE 297.64 --- | PVP 0 0 0/0 (Ø1)

Plattform DE 297.64 The Old West | PVP 0 0 0/20 (Ø1)

Plattform DE 297.64 Extinction | PVP 0 0 0/10 (Ø1)

Plattform DE 297.64 Ignus | PVP 0 0 0/10 (Ø1)

Plattform DE 297.64 Ocean | PVP 0 0 0/80 (Ø1)

Plattform DE 297.64 Ocean | PVP 0 0 0/10 (Ø1)

Plattform DE 297.64 Ocean | PVP 0 0 0/10 (Ø1)

Plattform DE 297.64 Ocean | PVP 0 0 0/10 (Ø1)

Plattform DE 297.64 The Exiled Lands | PVP 0 0 0/10 (Ø1)

Plattform DE 297.64 --- | PVP 0 0 0/0 (Ø1)

Plattform DE 297.64 The Exiled Lands | PVP 0 0 0/10 (Ø1)